.

پروژه های در دست اجرا

 • 1. پروژه مخازن بافر نیتروژن و اکسیژن (پروژه یزد یک)

  کارفرما : فولاد آلیاژی ایران

  نام سازنده: پایدار فولاد آیریک

  وزن پروژه: -

  استاندارد ساخت و نصب پروژه:

  ASME SEC VIII

 • 2. پروژه مقاوم سازی سازه و نمای تاج برج زرافشان بانک پارسیان

  کارفرما: توسعه ساختمانی پارسیان

  نام سازنده: شرکت سایتال ساخت

  وزن پروژه: -

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWSD 1.1

 • 3. پروژه هتل بیمارستان بانک پارسیان، بلوار کشاورز

  کارفرما: توسعه ساختمانی پارسیان

  نام سازنده: کارخانه استاد

  وزن پروژه: 12000 تن

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWSD 1.1

 • 4. پروژه سوله و ساختمان اداری شرکت ارکان سازه

  کارفرما: ارکان سازه

  نام سازنده: کارخانه اسکلت فلزی صفا

  وزن پروژه: 500 تن

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWSD 1.1

 • 5. پروژه کاغذ سبز خوزستان

  کارفرما: انرژی گستر نصیر

  نام سازنده: کارخانه استاد

  وزن پروژه: 1000 تن

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWSD 1.1

 • 6. پروژه سنگان

  کارفرما: اپال پارسیان سنگان

  نام سازنده: کارخانه استاد

  وزن پروژه: 500 تن

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWSD 1.1

 • 7. پروژه ارغوان صدا و سيما

  كارفرما: تعاوني صدا و سيما

  نام سازنده: کارخانه سبلان سوله

  وزن پروژه: 1200 تن

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWS D1.1

 • 8. پروژه پمپ بنزين پاسداران

  كارفرما: خانه ايده آل

  نام سازنده: كارخانه استاد

  وزن پروژه: 116 تن

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWS D1.1

 • 9. پروژه كارخانه قند شهداي دزفول

  كارفرما: شركت قند شهداي دزفول

  نام سازنده: كارخانه استاد

  وزن پروژه: 1500 تن

   استاندارد ساخت و نصب:

  AWS D1.1