پروژه های در دست اجرا

 • 1. مخازن بافر نیتروژن و اکسیژن (پروژه یزد یک)

  کارفرما : فولاد آلیاژی ایران

  نام سازنده: پایدار فولاد آیریک

  وزن پروژه: -

  استاندارد ساخت و نصب پروژه: ASME SEC VIII

 • 2. مقاوم سازی سازه و نمای راس بانک پارسیان- شهرک غرب، زرافشان

  کارفرما: توسعه ساختمانی پارسیان

  نام سازنده: -

  وزن پروژه: -

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWSD 1.1

 • 3. پروژه هتل بیمارستان بانک پارسیان، بلوار کشاورز

  کارفرما: توسعه ساختمانی پارسیان

  نام سازنده: کارخانه توسعه ساختمانی پارسیان

  وزن پروژه: 12000 تن

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWSD 1.1

 • 4. پروژه سوله و ساختمان اداری شرکت ارکان سازه

  کارفرما: ارکان سازه

  نام سازنده: کارخانه اسکلت فلزی صفا

  وزن پروژه: 500 تن

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWSD 1.1

 • 4. پروژه کاغذ سبز خوزستان

  کارفرما: ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

  نام سازنده: کارخانه توسعه ساختمانی پارسیان

  وزن پروژه: 200 تن

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWSD 1.1

 • 6. پروژه سنگان

  کارفرما: ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

  نام سازنده: کارخانه توسعه ساختمانی پارسیان

  وزن پروژه: 250 تن

  استاندارد ساخت و نصب:

  AWSD 1.1