.

بيوگرافي پرسنل شركت

 • اسماعیل پورقنبری
  نام و نام خانوادگی اسماعیل پورقنبری 
  سمت بازرس
  سوابق تحصیلی کارشناسی مهندسی مواد متالورژی
  سابقه کار 9 سال
  مهارت های تخصصی LEVEL II UT , VT , PT
  بازرسی پیچ و مهره
  بازرسی ابعادی 
 • جیسون زال سارالان
  نام و نام خانوادگی جیسون زال سارالان
  سمت بازرس
  سوابق تحصیلی کارشناسی مهندسی مکانیک
  سابقه کار 10 سال
  مهارت های تخصصی LEVEL II UT , VT , PT
  بازرسی پیچ و مهره
  بازرسی ابعادی 
 • علیرضا گنجی
  نام و نام خانوادگی علیرضا گنجی
  سمت بازرس
  سوابق تحصیلی کارشناسی مهندسی جوش 
  سابقه کار 5 سال
  مهارت های تخصصی LEVEL II UT , VT , PT, MT , RT
  بازرسی پیچ و مهره
  بازرسی ابعادی 
 • فریدون جودت
  نام و نام خانوادگی فریدون جودت 
  سمت بازرس
  سوابق تحصیلی کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
   
  سابقه کار 10 سال
  مهارت های تخصصی LEVEL II UT , MT , PT , RT , VT , CWI
  بازرسی پیچ و مهره

  بازرسی ابعادی 
 • شادی قره داغی
  نام و نام خانوادگی شادی قره داغی 
  سمت مسئول دفتر مدیرعامل
  سوابق تحصیلی کارشناسی مهندسی معماری
  کارشناسی ارشد مدیریت MBA گرایش بازاریابی
   
  سابقه کار  5 سال
  مهارت های تخصصی ICDL
   REVIT ARCHITECTURE & BUILDING DESIGN
  PHOTOSHOP
  AUTOCAD