.

خط مشی کيفيت

شرکت مهندسی سازه کیفیت پایدار ارائه دهنده خدمات مشاوره ، آموزش و بازرسی جوش در صنایع نفت گاز و پتروشیمی ، خطوط لوله ، سازه های صنعتی سبک و سنگین، و ساختمانی می باشد و تلاش می کند سهمی در خود کفایی و صرفه جویی ارزی کشور داشته باشد.
این شرکت با بهره مندی از توانایی ، خلاقیت و هوشمندی سرمایه های انسانی و به کارگیری دانش فنی نرم افزار و ابزارهای نوین بازرسی ، پاسخگوی تقاضا و نیازهای مشتریان می باشد.
ما روش های بهبود مستمر و افزایش بهره وری را در جهت ایجاد و گسترش قابلیت های منجر به شایستگی های کلیدی ، کارآفرینانه و مزیت های رقابتی به منظور تحقق چشم اندازهای زیر دنبال می کنیم :

1. اعتقاد به اصل مشتری مداری از طریق ارائه خدمات برتر منطبق با الزامات، استانداردها و آیین نامه های ملی و بین المللی معتبر ، با کیفیت بالا و ارائه به موقع خدمات.
2. تحکیم جایگاه شرکت به عنوان یک شرکت معتبر بین المللی و تلاش مستمر در جهت دستیابی به بازارهای جهانی و ارائه راهکارهای جامع و رقابتی بر اساس اقتصاد مشتری.
3. به کارگیری روش ها و فن آوری های نوین فنی و مدیریتی، تولید بدون نقص و کاهش هزینه های تولید و خطا ناپذیر کردن فرآیند های شرکت و انعطاف پذیری در پاسخ گویی به نیازهای درحال تغییر کارفرمایان.
4. افزایش کیفیت نتایج بازرسی با استفاده از رویه های درست مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی.
5. اطمینان از درگیر نشدن پرسنل در هر فعالیتی که اطمینان به صلاحیت، بی طرفی، قضاوت و درستی عملکرد بازرسی ها را کاهش می دهد.
6. اعتقاد به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان و تلاش در جهت حفظ کرامت این سرمایه از طریق به کارگیری اصول راهبردی توسعه منابع انسانی.
7. توجه متوازن به نیازها و انتظارات کلیه ذینفعان شرکت.
بعنوان ادامه در روند رشد و پويايی شرکت، استقرار نظام مدیریت کيفيت بر اساس استاندارد ISO/TS 29001:2010 و ISO/IEC 17020:2012 پيگيری می شود. تلاش می کنيم ابعاد اساسی مديريت را در سه سطح خودشناسی، دانش تخصصی و دانش سيستمی، يکپارچه سازي نماییم.