.

بیوگرافی مدیران و سهامداران ( موسسین )

 • آقای دکتر محمد چمنی (رئیس هیئت مدیره)

  سوابق تحصیلی:

  کارشناسی مهندسی متالورژی

  کارشناسی ارشد مهندسی جوش

  کارشناسی ارشد مدیریت MBA از دانشگاه مالزی 

  دکتری مدیریت از دانشگاه تهران

   فارغ التحصیل در رشته مهندسی بین المللی  جوش و فدراسیون جوش اروپا 

  سابقه کار: 30 سال

  سوابق حرفه ای:

  سر ممیز انستیتو بین المللی جوشکاری و پیاده سازی نظام کیفیت سازه های جوشی مطابق استاندارد ایزو 3834

  بازرس فنی جوش از انجمن جوش اتریش SZA

  عضو انجمن جوشکاری آمریکا AWS

  عضو انجمن ASNT و  IWNT

  مدرس NDT و شاخه های گوناگون صنعت جوش و علوم جوشکاری فلزات آهنی و غیر آهنی

  مشاور و ممیز پیاده سازی ایزو 17020

  مهارت های تخصصی:

  LEVEL II UT , RT , MT , PT ,VT , CSWIP 3.1

  بازرسی پیچ و مهره

  بازرسی ابعادی

  بازرسی پوشش قطعات از نظر محافظت و جلوگيري از خوردگي 

 • آقای مهندس مجید چمنی (نائب رئیس هیئت مدیره)

  سوابق تحصیلی:

  کارشناسی مهندسی جوش

  کارشناسی اقتصاد بازرگانی

  سابقه کار: 18 سال

  مهارت های تخصصی:

  LEVEL II UT , PT , MT , VT , CSWIP 3.1

  بازرسی پیچ و مهره

  بازرسی ابعادی

  بازرسی پوشش قطعات از نظر محافظت و جلوگيري از خوردگي 

 • آقای مهندس وحید ایران فرد (مدیرعامل)

  سوابق تحصیلی:

  کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش جامدات

  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

  کارشناسی ارشد مدیریت MBA 

  سابقه کار: 12 سال

  مهارت های تخصصی:

  LEVEL II UT , PT , MT , VT , CWI

  بازرسی پیچ و مهره

  بازرسی ابعادی

  بازرسی پوشش قطعات از نظر محافظت و جلوگيري از خوردگي 

  Autocad 2D & 3D

  Etabs