.

آموزش

فهرست پروژه های انجام شده توسط بخش آموزش كيفيت پايدار

برگزاری دوره آشنایی با فرآیندهای جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان ( نظام مهندسی تهران , ایلام , یزد )
برگزاری دوره بازرسی جوش LEVEL I , II ( منطقه پارس جنوبی )
برگزاری دوره بازرسی چشمی جوش LEVEL I , II (منطقه پارس جنوبی و اراک )
برگزاری دوره بازرسی جوش به روش مایعات نافذ PT LEVEL I ,II (منطقه پارس جنوبی ، مشهد و تهران )
برگزاری دوره بازرسی جوش به روش ذرات مغناطیسی MT LEVEL I , II (منطقه پارس جنوبی ، شیراز ، تهران و ایلام )
برگزاری دوره بازرسی جوش به روش امواج مافوق صوت UT LEVEL I,II (منطقه پارس جنوبی، تهران، ایلام و شیراز)
برگزاری دوره طراحی WPS , PQR مطابق استاندارد AWSD۱.۱ (نظام مهندسی تهران , ایلام و یزد )
برگزاری دوره طراحی WPS , PQR مطابق استاندارد ASME (منطقه پارس جنوبی )
برگزاری دوره طراحی WPS , PQR مطابق استاندارد AP۱۱۰۴ (منطقه پارس جنوبی )
برگزاری دوره های آموزش علمی جوشکاران مطابق استاندارد IIW (منطقه پارس جنوبی و تهران )
برگزاری دوره های آموزشی مختلف در زمینه تکنولوژی جوشکاری ، آشنایی با آزمون جوشکار (تهران)
تدریس دروس دانشگاهی دوره های کاردانی و کارشناسی رشته های مهندسی متالورژی ، جو شکاری و مکانیک
برگزاری دوره مقدماتی و پیشرفته جوشکاری زیرپودری ( SAW تک سیمه و چهارسیمه)