شرکت مهندسی كيفيت پايدار

شرکت مهندسی كيفيت پايدار با بهره مندی از توانمندی ، خلاقیت و تجارب سرمایه های انسانی و بکارگیری از دانش فنی ، نرم افزار و ابزارهای فن آوری روزآورجهانی ،پاسخگوی نیازها و تقاضا های کارفرمایان است.

چشم انداز:

- ارائه خدمات برتر منطبق با الزامات، استاندارها و آیین نامه های ملی و بین المللی معتبر

- حفظ کارفرمایان با ارائه خدمات سریع و به موقع

- انعطاف پذیری درپاسخگویی به نیازهای کارفرمایان

- بکارگیری فن آوری های نوین فنی و مدیریتی به منظور افزایش رضایت مندی کارفرمایان

- افزایش کیفیت نتایج بازرسی با استفاده از رویه های درست مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

شرکت مهندسی كيفيت پايدار به منظور تحقق چشم اندازهای خود در جهت گسترش قابلیتها و افزایش رضایتمندی کارفرمایان و پویایی و رشد خود , دارای عضویت و مدارک زیر است :

- اوليـن شرکت بازرسی دارنـده گواهيـنامه سیستم مدیریـت کیفیت در صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی (ISO/TS ۲۹۰۰۱:۲۰۰۳ و ISO/TS ۲۹۰۰۱:۲۰۱۰)در ايران
- دارای گواهینامه انطباق با معیارهای عمومی تایید صلاحیت سازمان های بازرسی کننده بی طرف ،مطابق با استاندارد بین المللی ISO/IEC ۱۷۰۲۰ .
- دارنده گواهینامه ۹۰۰۱:۲۰۰۰ ISO و ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ISO
- دارنده تائيديه صلاحيت از شركت گاز در زمينه بازرسي فني و آزمايشات غير مخرب

- گريد و رتبه يك ارائه خدمات مشاوره و بازرسي فني جوش و انجام آزمايشات غير مخرب MT ، PT ، UT ، VT از انجمن صنفي شركت هاي بازرسي فني و آزمايشات غير مخرب ايران

- دارنده تائيديه صلاحيت ارائه خدمات بازرسي فني جوش و انجام آزمايشات غير مخرب در سازه هاي فلزي ، ساختماني و صنعتي از سازمان ملي استاندارد

- دارنده پروانه فني مهندسي در زمينه صنايع فلزي (بازرسي جوش و مهندسي جوش ) و مهندسي مواد و فرآيندهاي توليد از وزارت صنعت ، معدن و تجارت ايران

- عضو انجمن آزمايشات غير مخرب آمريکا (ASNT)
- عضو انجمن جوش آمريکا (AWS)
- عضو انجمن جوشکاري و آزمون هاي غير مخرب (IW)

- عضو انجمن آزمايشات غير مخرب ايران (IRSNT)

بیشتر بدانید...